BäraNäras gamla sysidor flyttar hit

BäraNära-servern ligger nere och de gamla sysidorna går inte att se. Synd tycker jag, så jag tänkte försöka föra över dem hit.